print $title;

18 MAY 2008

Hi Roaming

Eind 2007 heeft de EU een prijsverlaging opgelegd op de tarieven voor bellen en sms’en vanuit het buitenland. Om de omzetdaling die hiermee gepaard gaat te beperken wil Hi het gemiddelde aantal belminuten en sms’jes per klant in het buitenland laten stijgen.

Bellen en sms’en in het buitenland wordt nog steeds als duur ervaren, de belangrijkste barrière is de perceptie van de kosten.

Om tot gedragsverandering te komen was het van belang om de prijsperceptie van bellen en sms’en in het buitenland te veranderen. Het concept is erop gericht de Hi klanten te stimuleren om een Vakantiebundel af te sluiten waardoor hij/zij op vakantie meer zal bellen en sms’en = Gedragsverandering.

Amsterdam